Asielzoekers zijn geen illegalen

opinext@nrc.nl

‘De toestroom van illegalen in Griekenland is enorm en de overheid staat machteloos’, staat in nrc.next van 5 november. In het artikel worden de immigranten die de grens tussen Turkije en Griekenland oversteken om asiel aan te vragen in de EU ‘illegale immigranten’ genoemd.

Maar volgens internationale verdragen zijn asielzoekers allesbehalve illegaal. Pas wanneer hun asielverzoek wordt afgewezen en zij besluiten tóch in de EU te blijven, zijn ze illegaal. Tot die tijd zijn deze mensen asielzoekers en zo hadden ze in dit artikel dus ook genoemd moeten worden.

Steffie van Gils

Student journalistiek en stagiair bij VluchtelingenWerk Nederland

    • Student Journalistiek
    • Stagiair bij Vluchtelingenwerk Nederland
    • Steffie van Gils