Aangrijpende Pinter

Pinter naar Harold Pinter door The Glasshouse. Vertaling: Carel Alphenaar. Gezien: 6/11 Toneelschuur, Haarlem. Tournee t/m 19/11. Inl: www.theglasshouse.nl ***

De stiltes, de vragen, de korte zinnen, de ogenschijnlijk nutteloze mededelingen, de stokkende communicatie: de Britse toneelschrijver en Nobelprijswinnaar Harold Pinter schrijft op verraderlijke wijze voor theater. Het lijkt eenvoudig, het is verschrikkelijk moeilijk. Regisseur Kees Roorda van zijn eigen gezelschap The Glass-house voegt in de voorstelling Pinter drie stukken uit de jaren tachtig samen: Victoria Station, Eentje om het af te leren ofwel One for the Road en Een soort Alaska..

Roorda heeft vier acteurs nodig om deze eenakters te bezetten; dat is te veel en zorgt voor nodeloze complexiteit. Bart Klever en Marlies Heuer zijn volwaardige Pinter-acteurs en geven uitdrukking aan de vele onderliggende tekstlagen.

Heuer is ongelooflijk sterk in Een soort Alaska, waarin ze een breekbare vrouw speelt die ontwaakt uit een coma. Geleidelijk dringt de waarheid tot haar door dat ze lange tijd van de wereld was. Met minimale, wanhopige gebaren probeert ze greep te krijgen op haar schimmige verleden. Bart Klever is indrukwekkend in het politiek geladen Eentje om het af te leren. Op perverse wijze ondervraagt hij een weerloos slachtoffer. De reden tot ondervraging blijft onbekend. Het is pure machtswellust. Een aangrijpende Pinter.

    • Kester Freriks