Zure regen is niet meer (maar was er wel degelijk)

De bossen zouden sterven aan de gevolgen van zure regen, maar dat is niet gebeurd. Dat is vooral te danken aan een reeks maatregelen die vanaf begin jaren tachtig zijn genomen, zo concludeert Planbureau voor de leefomgeving in een vandaag verschenen rapport.

Foto AFPFoto AFP

In NRC Handelsblad legt redacteur Arjen Schreuder uit dat regeringen het probleem goed hebben bestreden. Daarom verdween het uit de aandacht. Maar gebrek aan media-aandacht is een slechte indicator voor de ernst van een probleem, aldus het rapport. Zure regen was er wel degelijk. Wel is de term zure regen voor Nederland niet erg geschikt, want veel schade aan bossen ontstond niet door zure regen, maar door een ‘droge’ variant: de toevoer van vervuilende stoffen uit de atmosfeer naar het aardoppervlak.

Verzuring van de bossen is grotendeels tot stilstand gebracht. Dat komt doordat:

  • In Nederland en grote delen van Europa de huizen niet meer verwarmd worden door kolen, maar door gas. Dat is schoner.
  • In de industrie, met name elektriciteitscentrales en raffinaderijen, installaties werden geplaatst om zwaveldioxide uit rookgas te halen.
  • In personenauto’s de driewegkatalysator zijn intrede deed. Die bracht sinds eind jaren tachtig de uitstoot van stikstofoxiden met 40 procent naar beneden. Het had nog veel meer kunnen zijn, als het verkeer niet zo was gegroeid.

Is de zure regen nu helemaal verdwenen?

Nee. „Dankzij het gevoerde beleid is de kans dat binnen enkele decennia grootschalige bossterfte zal optreden vrijwel nihil geworden, maar het proces van bodemverzuring gaat nog steeds – zij het sterk vertraagd – door”, staat in het rapport. De verzuring van de bodem van bossen en natuurgebieden is nog altijd niet helemaal tot staan gebracht. Bodemverzuring komt tegenwoordig nog steeds door mest, ondanks maatregelen zoals bijvoorbeeld het ‘injecteren’ van mest in de grond.

    • Bart Hinke