Vertrouwen in leger daalt...

Voor het eerst sinds jaren neemt het vertrouwen onder de bevolking in de Nederlandse krijgsmacht af. In de afgelopen jaren vond telkens 16 procent de krijgsmacht „nauwelijks nodig of overbodig”, nu is dat 22 procent. Van de 1.241 ondervraagden vond 72 procent de krijgsmacht „nodig”. Voorgaande jaren was dat 79 procent.

Dat blijkt uit de nog niet gepubliceerde jaarlijkse Veteranenmonitor, een onderzoek van Blauw Research in opdracht van het Veteraneninstituut, kennis- en onderzoeksinstituut voor Nederlands veteranen. De onderzoekers schrijven de trendbreuk toe aan gedaald vertrouwen in de krijgsmacht.

Als mogelijke aanleiding noemen de onderzoekers de val van het kabinet en de stopzetting van de Uruzgan-missie. Ook zouden de geplande miljardenbezuinigingen op de overheid een rol kunnen spelen. Van de respondenten vindt 26 procent dat bij Defensie meer mag worden bezuinigd dan bij andere ministeries. 43 procent vindt dat Defensie verhoudingsgewijs net zoveel gekort moet worden als andere departementen.

De voorgenomen bezuinigingen lopen op termijn op tot 635 miljoen in 2018. Defensie heeft nu een budget van 8,5 miljard euro.

Vorige week werd bekend dat militairen kampen met munitietekorten. Ook de inzetbaarheid van eenheden gaat achteruit omdat ze door bezuinigingen minder oefenen.

Het ministerie van Defensie wil desgevraagd niet ingaan op de uitkomst van de enquête van het Veteraneninstituut.

    • Jaus Müller