Nieuwe aflevering in Libische machtsstrijd

In de Libische top is kennelijk weer een machtsstrijd tussen conservatieven en hervormers uitgebroken. Daarop wijst de aanhouding van tien journalisten bij een persbureau dat deel uitmaakt van de mediagroep Al-Ghad van Seif al-Islam Gaddafi, een hervormingsgezinde zoon van de Libische leider. Ook is volgens plaatselijke media de papieren krant van Oea, eveneens onderdeel van Seif al-Islam Gaddafi’s mediagroep, een verschijningsverbod opgelegd.

Waarvan de tien journalisten worden beschuldigd, is niet bekend. Het persbureau sprak van „een schending van alle internationale normen en conventies die Libië heeft ondertekend”.

Het verschijningsverbod van Oea volgde op een reeks artikelen waarin de autoriteiten werden gehekeld wegens hun weigering corruptie effectief aan te pakken. In september beschuldigde Seif al-Islam Gaddafi zelf de regering van onbekwaamheid en zei hij dat „er geen staat is in Libië”.

Tot dusverre heeft zijn vader, Moammar Gaddafi, zich niet publiekelijk uitgelaten over de kwestie, zoals hij in eerdere afleveringen van de permanente strijd tussen conservatieven en hervormers ook steevast neutraal is gebleven. Volgens sommige analisten wil hij zo voorkomen dat een groep te machtig wordt en zijn positie kan bedreigen.

Net zomin als zijn vader heeft Seif al-Islam Gaddafi (38) een formele functie. In Libië is immers volgens Moammar Gaddafi’s leer het volk aan de macht. Er wordt gespeculeerd dat hij te zijner tijd zijn vader wil opvolgen, maar er zijn meer zoons in de race.

In augustus 2008 zei hij alle binnen- en buitenlandse problemen van Libië te hebben opgelost en zich daarom uit de politiek terug te trekken. Maar zijn retraite was van korte duur. (Reuters)