Kom, laten we het integratiewonder eens vieren

Terwijl premier Rutte zich in Brussel hard maakt voor een strenger asielbeleid, zal hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen donderdag in zijn oratie het ‘integratiewonder’ vieren. Zijn betoog is verfrissend omdat hij met cijfers komt die zelfs de PvdA niet noemt. In 1990 bedroeg de werkloosheid onder allochtonen 20 procent, in 2000 was dat 8 procent.

Turkse supermarktketen Genco. Foto Bram BudelTurkse supermarktketen Genco. Foto Bram Budel

Terwijl premier Rutte zich in Brussel hard maakt voor een strenger asielbeleid, zal hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen donderdag in zijn oratie het ‘integratiewonder’ vieren.

Zijn betoog is verfrissend omdat hij met cijfers komt die zelfs de PvdA niet noemt. In 1990 bedroeg de werkloosheid onder allochtonen 20 procent, in 2000 was dat 8 procent. Ook krijgen allochtone vrouwen later en minder kinderen dan pakweg 20 jaar geleden. Bovendien tiert het ondernemerschap welig onder Marokkanen en Turken en worden hun zaken steeds professioneler, met ingewikkelde producten. “Onze Turkse en Marokkaanse buren beginnen zowaar steeds meer op ons lijken. De tweede generatie weet steeds beter de weg te vinden naar het tertiair onderwijs. Hoog opgeleide migranten doen het op de arbeidsmarkt vrijwel net zo goed als autochtonen.”

Engelen gaat voorbij aan de problemen (zoals werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit) die zich ophopen bij etnische minderheden. En van ‘islamisering’ moet hij al helemaal niets weten. We tobben gewoon te veel en ‘staren ons blind op futiele culturele eigenaardigheden’. En zo kon de islamitische gemeenschap uitgroeien van zuil naar haatobject. Dat is een gedachtespinsel, meent hij. De hoogleraar wijst ons op de  ’gedeelde dromen, vreugden en smarten’. Die zijn voor iedereen, moslim of niet, nagenoeg hetzelfde.

Tot slot waarschuwt Engelen ‘de’ Nederlander: die zal zijn koopmanschap verloochen als de deur op slot gaat. We moeten voor de nieuwkomer,  die eerst gast was, gewoon wat meer geduld op brengen. Drie generaties om precies te zijn, zo doelt hij op Canadees, Amerikaans en Australisch onderzoek. “In Nederland ontbreekt het ons aan die ervaring en vragen wij te vlug wat het kost.”

Op vrijdag 12 november zal Engelen zijn oratie uitspreken in de aula van de Universiteit van Amsterdam bij de aanvaarding van de VNO-NCW leerstoel Etnisch Ondernemerschap. Zaterdag gaf hij op de opiniepagina van NRC Handelsblad een voorzet in de vorm van een opiniestuk.

    • Steven de Jong