Wees een goed koopman, waardeer de migrant

Er voltrekt zich in Nederland een integratiewonder. Toch blijven we ons blindstaren op futiele culturele eigenaardigheden.

Hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit va Amsterdam. Deze bijdrage is gebaseerd op de oratie die Ewald Engelen op 12 november in de aula van de UvA zal uitspreken bij de aanvaarding van de VNO-NCW leerstoel Etnisch Ondernemerschap.