Wees een goed koopman, waardeer de migrant

Er voltrekt zich in Nederland een integratiewonder. Toch blijven we ons blindstaren op futiele culturele eigenaardigheden.

Nederland, Amsterdam, 10 april 2010 Marije doet boodschappen bij een Turkse winkel bij haar om de hoek, voor het feestje dat ze later die dag heeft om haar buluitreiking van de studie geneeskunde te vieren. Foto: Amber Beckers/Hollandse Hoogte Amber Beckers/Hollandse Hoogte

Hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit va Amsterdam. Deze bijdrage is gebaseerd op de oratie die Ewald Engelen op 12 november in de aula van de UvA zal uitspreken bij de aanvaarding van de VNO-NCW leerstoel Etnisch Ondernemerschap.

    • Ewald Engelen