Slap verbod op grootscheeps gesleutel aan het klimaat

In het Japanse Nagoya hebben VN-lidstaten een verbod uitgevaardigd op iets dat niemand doet. Volgens een verklaring, afgelopen week aangenomen op een conferentie over biodiversiteit, moet het maar eens afgelopen zijn met geo-engineering. Dat zijn grootscheepse maatregelen die onze klimaatproblemen moeten beteugelen. Denk aan het omhoog schieten van parasolletjes om zonlicht tegen te houden. Of het verstuiven van zeewater om de wolkvorming boven oceanen te bevorderen.

Geo-engineering is uit den boze, ‘totdat er voldoende wetenschappelijke basis is om dergelijke activiteiten te rechtvaardigen’.

Klinkt ferm. Milieuorganisaties die vrezen dat geo-engineering zou leiden tot het zorgeloos verder opstoken van onze fossiele brandstoffen waren blij. Ten onrechte misschien.

Want kleinschalig onderzoek naar geo-engineering blijft toegestaan. En grootschalig sleutelen aan ons klimaat gebeurt dus nog nergens, behalve misschien bomen planten. Het blad The Economist concludeerde donderdag pesterig dat geo-engineering met het VN-verbod voor het eerst serieus wordt genomen.

    • Michiel van Nieuwstadt