Rechtsbijstandverzekering is wel degelijk nuttig

In het artikel ‘En aan een gewone advocaat heb je niets’ NRC Handelsblad, 26 oktober) stelt mevrouw Booys van de NPCF dat je in een medische claimzaak niet veel hebt aan een rechtsbijstandsverzekering en dat bij een rechtsbijstandverzekeraar juristen werken die niet geschoold zijn in deze ingewikkelde zaken. En dat terwijl bij rechtsbijstandverzekeraars een groot aantal juristen werkzaam is dat juist volledig gespecialiseerd is in medische claimzaken. Ter onderbouwing wijs ik er op dat DAS jaarlijks ruim 500 verzekerden bijstaat, die geconfronteerd worden met een medische claimzaak. Vijftien van onze letselschadespecialisten en vier medisch adviseurs zijn gespecialiseerd in het behandelen van deze zaken. 91 procent van onze verzekerden waardeert onze deskundigheid met het predikaat ‘goed’ of ‘zeer goed’. In slechts enkele gevallen per jaar moet een deel van de behandeling van de zaak op grond van wettelijke eisen worden overgedragen aan een advocaat. Juist de ingewikkeldheid van de materie is een argument vóór een rechtsbijstandverzekering.

Mr. J. Moerland

DAS, directeur sector Legal Services

    • Mr. J. Moerland
    • Directeur Sector Legal Services