Rechters verdeeld na wraking Wilders

Binnen de Amsterdamse rechtbank is grote verdeeldheid ontstaan na het besluit van Amsterdamse rechters om collega’s te wraken omdat ze in het proces tegen Geert Wilders vorige maand de schijn van partijdigheid wekten.

Zo’n zeventig rechters hebben afgelopen dinsdag een bijeenkomst gehouden waar ze hun ongenoegens bespraken. „Het ligt onder rechters hartstikke gevoelig als de ene magistraat over de ander zegt dat hij partijdig is. We zitten allemaal op dezelfde gang”, zegt een Amsterdamse rechter.

De Amsterdamse rechtbank bekijkt of de wrakingsprocedure kan worden aangepast zodat voortaan collega’s uit Haarlem of Alkmaar oordelen over partijdigheid van Amsterdamse rechters. Rechtbank-woordvoerder Grootscholten bevestigt dat deze week op een gerechtsvergadering is besproken „welke lessen te trekken zijn uit de zaak tegen Wilders.”

Door de wraking van de strafkamer en andere recente incidenten met rechters generen steeds meer magistraten zich voor hun professie. „Er zijn collega’s die slecht slapen. ‘Daar gaat ons vak’, vrezen ze”, zegt een van hen. „Andere rechters verzwijgen op feestjes liever hun beroep.”

Amsterdamse rechters vinden ook dat hun president Carla Eradus nadrukkelijker naar buiten zou moeten treden om de magistraten te representeren. „Haar voorgangers waren beeldbepalende figuren die heel goed standpunten van rechters vertolkten”, aldus een ervaren Amsterdamse rechter. „Eradus is een anonieme president. Ze doet ook nooit kort gedingen.”

Binnen de Amsterdamse rechtbank is ook kritiek geuit op de samenstelling van de strafkamer in de zaak tegen Wilders. „Zo’n belangrijke strafzaak had moeten worden afgedaan door oude wijze mannen. Rechters die als een verdachte zich op zijn zwijgrecht beroept, zeggen: zoals u wilt meneer en dan gaan we nu verder. Je moet niet gaan debatteren.”

President Eradus is niet bereikbaar voor commentaar.

    • Marcel Haenen