PvdA en GroenLinks praten over politieke alliantie

GroenLinks-leider Femke Halsema en PvdA-leider Job Cohen hebben in oktober vertrouwelijke gesprekken gevoerd over vergaande politieke samenwerking tussen hun partijen.

In de toekomst zou dat moeten kunnen leiden tot een permanente politieke alliantie, waar mogelijk ook D66 en SP aan deelnemen. Dat bevestigt PvdA-partijvoorzitter Liliane Ploumen, die met GroenLinks partijvoorzitter Henk Nijhof bij de gesprekken betrokken is. Ook Halsema, die het initiatief nam, bevestigt de gesprekken.

Aanleiding voor de contacten is de bezorgdheid en frustratie van veel oppositiepartijen over de richting die het kabinet inslaat. Door samenwerking willen de twee partijen politieke macht organiseren voor een alternatieve route, zegt Ploumen: „Wij willen een vrij land dat trots is op zijn beschaving en vooruit wil in de wereld.”

D66 en SP hebben niet deelgenomen aan de verkennende gesprekken, maar deze partijen schuiven wel aan bij het maandelijkse overleg van de directeuren van de wetenschappelijke bureaus van de vier partijen. Ook tijdens dit ‘Broodje progressief’, zoals ze het noemen, discussiëren die directeuren over de mogelijkheden van politieke samenwerking.

Het is een gevoelig thema. Ploumen benadrukt dat aan de gesprekken over de versterking van „het progressieve geluid” geen voorwaarden vooraf zijn gesteld. Het zijn vrije gesprekken, zegt ze, maar „zeker niet vrijblijvend”. De samenwerking moet meer gewicht krijgen dan alleen het samen indienen van Kamermoties, of het aangaan van lijstverbindingen.

Links wil politiek de krachten bundelen: pagina 3

    • Derk Stokmans
    • Pieter van Os