Hypocrisie hoort niet bij NRC Handelsblad

Het commentaar ‘Plundering van Hyves’ in NRC Handelsblad van 2 november ademt een sfeer van frustratie. Daarnaast is het commentaar niet gespeend van hypocrisie. U bent van mening dat De Telegraaf normen zou hebben overschreden met haar publicatie rond het kind dat betrokken was bij de vliegramp in Tripoli. Dat was inderdaad niet zo kies. Maar uw paginagrote kop onlangs op de voorpagina naar aanleiding van de zelfmoord van Antonie Kamerling was net zo onkies. Daarmee versloeg NRC Handelsblad De Telegraaf op punten. En dat terwijl de nabestaanden nog wel om terughoudendheid hadden verzocht. Hoezo on-scrupuleus gedrag? U doet precies hetzelfde. Dat uw ombudsman inmiddels heeft geschreven dat dat anders had gemoeten, laat onverlet dat uw krant zich net zo gedraagt als De Telegraaf. Hoe was het ook weer met die balk in het oog? Het hoofdredactioneel commentaar ademt frustratie over de coup van De Telegraaf. Is het commentaar wel geschreven door een van de commentatoren of bespeuren we daarin de hand van een bezorgde investeerder?

NRC Handelsblad: verlaag u niet tot dit soort zure, hypocriete commentaren en probeer te blijven doen waar u eens goed in was: het op intellectuele wijze becommentariëren van de achtergronden van het nieuws.

Alexander van Ketwich Verschuur

Wassenaar

    • Alexander van Ketwich Verschuur