De kakofonie der criteria

Wetenschapsbijlage 30-10-10

Afgelopen zaterdag vroeg de heer Borst zich af of ziektekostenverzekeraars het stuur van de Nederlandse ziekenwagen moet overnemen Ik denk dat het antwoord onomwonden ‘ja’ is. Medici zien zorgverzekeraars puur als instellingen, door burgers betaald, om financiële risico’s af te dekken. Zorgverzekeraars daarentegen beschouwen zichzelf als leveranciers van zorg. Het is vanuit die visie dat de zorgverzekeraar patiënten een beperkt aantal klinieken wil aanbieden. Is dit een probleem? Nee. Voor de betalende burger zijn de hoge kosten van de gezondheidszorg het primaire probleem – in absolute zin en in relatieve zin (Nederland scoort niet het hoogst in termen van kwaliteit). De heer Borst blijft haken op allerlei mogelijke kanten van competentie maar ziet een meer rationele analyse niet in. Het is hoog tijd dat de verzekeraar de zorg objectiever beoordeelt op grond van argumenten en bewijzen van medici, op grond hiervan redelijke eisen stelt en – bovenal – niet klakkeloos blijft vergoeden. Een analogie maakt het debat misschien duidelijker: autoverzekeraars. Wie moet kiezen waar een beschadigde auto gerepareerd moet worden. De eigenaar – niet competent; de garage – niet objectief; of de verzekeraar – gedreven om de kosten laag te houden en de kwaliteit hoog. Logisch en helder. Laten we niet blijven doen alsof de gezondheidszorg iets is wat zo ingewikkeld is dat alleen de beroepsgroep dit kan beoordelen. Daarvoor is de zorg te duur en worden er door diezelfde beroepsgroep te veel fouten gemaakt. Een frisse en nuchtere blik op kosten en baten schaadt hier absoluut niet. Uiteindelijk gaat het over de belangen van de betalende burger en daar past objectiviteit.

Dr. Niek Roosdorp

Amsterdam

    • Dr. Niek Roosdorp