Waarom zijn paarden van de politie meestal bruin?

Josje Cappetijn woont in Amsterdam en ziet daar regelmatig politie te paard. Het valt haar op dat die paarden meestal bruin zijn. Ze vraagt: wordt er bewust voor die kleur gekozen?

Kleur is bij politiepaarden wel degelijk een belangrijke eis. Bij voorkeur vos (roodbruin), bruin of zwart. En met zo min mogelijk kleurvlekken, ook wel aftekeningen genoemd. „We moeten onze paarden ook in kunnen zetten bij ere-escortes op Prinsjesdag of bij een huwelijk van het Koninklijk Huis”, zegt Ed Kraszewski, woordvoerder van het Kops Landelijke Politiedienst (KLPD). „Gevlekte paarden vallen uit de toon en doorbreken de eenheid.” Een zwart gekleurd paard tussen de bruinen of andersom zou nog kunnen, maar vlekken zijn volgens Kraszweski absoluut uit den boze.

Het KLPD is het opleidingscentrum voor alle politiepaarden en heeft ruim 50 paarden in zijn bezit. Hier kunnen de 25 regionale politiekorpsen gebruik van maken. Zes korpsen beschikken over eigen paarden, waaronder het korps Amsterdam-Amstelland. Ook zij selecteren hun paarden op kleur vanwege „uniformiteit” en „eenheid”. Dan is er nog een praktische reden. „Wij hebben geen schimmels omdat ze vanwege hun lichte vacht meer verzorging vragen”, zegt woordvoerder Chermain van Damme.

Het KLPD heeft wél een schimmel, en zet die vanwege haar afwijkende kleur niet in tijdens ceremonies. Het paard wordt wel gebruikt bij demonstraties. „Maar liever niet”, zegt Kraszewski. „Een wit paard is door de afwijkende kleur na afloop vaak doelwit van de tegenpartij. Het is altijd ‘het witte paard’ dat iets deed dat niet door de beugel kon.”

Is kleur de belangrijkste eis? Nee, zegt Kraszewski. „We kijken eerst naar karakter.” Het ideale paard is nuchter, leergierig en vormt een eenheid met zijn ruiter.

Ook geslacht is een belangrijk criterium. Zo is een mannelijke politiepaard absoluut uitgesloten. „Hengsten willen in groepen het mannetje uithangen”, zegt Kraszewski. „Dat kunnen we niet gebruiken.” Merries komen alleen in aanmerking als ze hun hormonen goed op orde hebben. De meeste politiepaarden zijn ruinen, gecastreerde hengsten, vanwege hun „voorspelbare” gedrag.

Door gebrek aan geschikte politiepaarden kan de kleureis wel eens sneuvelen, zegt Kraszewski. „We testen jaarlijks 120 paarden, waarvan er maar 10 tot 12 door de keuring komen. Daarom moeten we soms concessies doen. Dat doen we niet op karakter, wel op kleur.”

Sjoerd Scholten

    • Sjoerd Scholten