VS verweren zich tegen Cuba en Iran

In de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties heeft de Amerikaanse regering zich vandaag moeten verweren tegen felle kritiek van onder meer Cuba en Iran. De hele nacht hadden vertegenwoordigers van deze landen in de rij gestaan om als eerste te kunnen spreken.

Beide landen, en ook Venezuela, pleitten in de raad voor sluiting van de militaire gevangenis op Guantánamo Bay en voor onderzoek naar beschuldigingen van marteling door Amerikaanse troepen in het buitenland. De Iraanse delegatie riep de VS op een eind te maken aan „ernstige schendingen van de mensenrechten en van het humanitaire recht, waaronder de geheime operaties die de CIA uitvoert onder het voorwendsel van de strijd tegen terrorisme”.

Cuba eiste opheffing van het Amerikaanse embargo van het eiland, door de Cubaans vertegenwoordiger omschreven als „genocide”. Verder werden de VS bekritiseerd voor de doodstraf en de discriminatie van minderheden.

Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten aan de beurt zijn om in de vier jaar oude raad beoordeeld te worden op respect voor de mensenrechten. De vorige Amerikaanse regering hield afstand tot de Mensenrechtenraad, maar de regering-Obama is er lid van geworden en werkt ook mee aan de beoordeling. Alle 192 lidstaten van de Verenigde Naties worden eens in de vier jaar onderworpen aan deze zogeheten Universal Periodic Review.

„We zijn trots op wat we bereikt hebben, maar we zijn niet tevreden met de status quo”, zei een hoge Amerikaanse diplomaat. „We zullen eraan blijven werken dat onze wetten rechtvaardig worden uitgevoerd.” Hij benadrukte dat in de VS de vrijheid van meningsuiting, van vereniging, van geweten en van godsdienst sterk worden gerespecteerd.

De juridische adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de regering-Obama bij haar aantreden de praktijken uit het tijdperk-Bush heeft afgesloten en menselijke behandeling van gevangenen garandeert. „Laat er geen twijfel over bestaan, de Verenigde Staten martelen niet en zullen ook niet martelen.” Een ander lid van de grote delegatie die Washington had gestuurd benadrukte dat de beoordeling in de raad „een nieuwe stap is in onze jarenlange inzet voor de mensenrechten”.

Niet alleen tegenstanders van de VS spraken in de raad over de Amerikaanse naleving van de mensenrechten. Frankrijk prees de pogingen van Obama om Guantánamo Bay te sluiten. (Reuters, AFP)