Opinie@nrc.nl Artikelen en brieven van lezers

Opinieartikelen zijn welkom, bij voorkeur aanknopend bij actuele gebeurtenissen. Lengte is maximaal 800 woorden. Reacties op artikelen ontvangen wij bij voorkeur als ingezonden brief (van maximaal 250 woorden). Vermeld altijd naam, adres en, indien van toepassing, titels en functies.