nrc.nl

nrc.nl/klimaat

Het nieuwe verdrag over biodiversiteit, dat vorige week werd gesloten in Nagoya, verbiedt grootschalige experimenten om de temperatuur op aarde kunstmatig te verlagen. Niet iedereen is daar blij mee. En het is de vraag of het houdbaar is.