Nederland kort

Amsterdam stopt met hulp aan zwakke werkzoekende

Door een onzer redacteur

Amsterdam. Amsterdam helpt voortaan alleen nog maar kansrijke mensen met het vinden van werk. Mensen die weinig kans maken op een baan, krijgen geen scholing of werkervaringsplek meer aangeboden. Dit staat in de plannen die wethouder Andrée van Es (Werk en Inkomen, GroenLinks) gisteren heeft gepresenteerd aan de Amsterdamse gemeenteraad. „Dit is een ingrijpende zwenking, die is afgedwongen door geldgebrek”, zegt Van Es. Amsterdam moet 63 miljoen euro bezuinigen op de hulp bij de ‘reïntegratie’ van werklozen. Daar bovenop komt nog een korting door het Rijk van naar schatting 40 miljoen euro. De Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen (DWI) heeft 47.000 cliënten. 12.000 van hen komen al niet in aanmerking voor betaalde cursussen, trainingen en werkervaringsplekken, omdat ze weinig kans hebben op een baan. Daar komt nu een groep van ongeveer 10.000 kansarme werklozen bij.

Opstelten: verbod op bonnenquota politie

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Politiekorpsen mogen agenten niet langer verplichten een minimum aantal bekeuringen per jaar uit te schrijven. Dat heeft minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) gisteren in een brief aan de korpsbeheerders laten weten. Het kabinet kondigde in het regeerakkoord aan een einde te willen maken aan de bonnenquota. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit voorstel, maar vreesde dat Opstelten dit pas zou regelen bij de invoering van de nationale politie. Opstelten zei gisteren dat de bonnenquota hem „een doorn in het oog” zijn. Officieel bestaan bonnenquota niet. Maar in de praktijk worden agenten door hun leidinggevenden (mede) afgerekend op het aantal bekeuringen dat zij hebben uitgeschreven.

Havo mag eisen stellen aan vmbo’ers

Den Haag. Havo-scholen mogen toelatingseisen stellen aan leerlingen die het vmbo hebben gedaan en door willen leren. Ze moeten vooraf wel duidelijk aangeven wat die eisen zijn. Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) heeft dat geantwoord op vragen van D66, PvdA en CDA. De minister wijst erop dat de instellingen het recht hebben om eisen te stellen aan vakken of vakkenpakket. Zij ziet niets in een toelatingsrecht . (ANP)