Na vrijspraak bij nieuw bewijs toch weer vervolgen

Een onherroepelijk vrijgesproken verdachte kan voortaan opnieuw voor hetzelfde delict worden vervolgd als nieuw, zeer belastend bewijs opduikt. Dit geldt bij moord en doodslag en bij zware gewelds- en zedendelicten met dodelijke afloop.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) vandaag aan de ministerraad voorlegt.

Herziening van strafzaken moet ook met terugwerkende kracht kunnen plaatsvinden, zegt Opstelten. Zijn redenering: het is moeilijk te aanvaarden dat er na vrijspraak voor een zwaar misdrijf geen straf meer kan volgen, terwijl er naderhand door technisch onderzoek nieuw bewijs is gevonden. Bijvoorbeeld DNA-sporen in een zogeheten cold case – een oude, onopgeloste zaak.

De ontwikkeling van de forensische technologie is een van de redenen om de herzieningsregeling aan te passen. Nieuwe technieken kunnen een ander licht werpen op het bewijs in een afgesloten strafzaak.

Opstelten borduurt voort op een wetsvoorstel van zijn voorganger Ernst Hirsch Ballin (CDA). Dat voorstel was van toepassing op onder meer moord, en op brandstichting met dodelijke slachtoffers tot gevolg. De reikwijdte wordt op voorstel van dit kabinet verruimd. Herziening zal straks ook mogelijk zijn in zaken van bijvoorbeeld mishandeling waarbij het slachtoffer later aan de gevolgen overlijdt, of verkrachting of mensenhandel met dodelijke afloop.

Het voorstel van Opstelten vloeit voort uit het regeerakkoord. Hierin beklemtoont het kabinet dat daders harder worden aangepakt en slachtoffers een sterke positie krijgen. Zware delicten als gewelds- en zedenmisdrijven zijn niet alleen „ingrijpend en traumatisch” voor slachtoffers, stelt het kabinet, maar „zij raken ook het vertrouwen in de rechtsorde en de veiligheidsbeleving van burgers”.