Kamp botst met bonden over pensioen

Het kabinet wil het akkoord van de sociale partners over verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd naar 66 jaar niet volledig overnemen, omdat de kosten hiervan te hoog oplopen.

Dit heeft minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) tegen deze krant gezegd. Kamp wil dat een pensioenakkoord deel gaat uitmaken van een een breed sociaal akkoord met werkgevers en en werknemers, waarin ook afspraken staan over loonmatiging (ook bij ambtenaren), inzet van oudere werknemers en grotere arbeidsparticipatie.

„Het pensioenakkoord kunnen we zo niet helemaal overnemen. Daar zitten verschillende haken en ogen aan”, zegt Kamp desgevraagd. Hij ziet een groot probleem in de AOW-uitkering, die de sociale partners willen verhogen door koppeling aan de lonen. Volgens het CPB kost dit 4 miljard euro.

De sociale partners gaven eerder aan dat het kabinet het pensioenakkoord op hoofdlijnen, inclusief een welvaartsvaste AOW, in zijn geheel zou moeten overnemen. Een woordvoerder van de FNV zei vanmorgen in een reactie dat de vakbond aan zijn standpunt vasthoudt. „Een welvaartsvaste AOW is voor ons van groot belang.”

Kamp vindt tegelijkertijd dat „we goud in onze handen hebben” met het pensioenakkoord van de sociale partners. Zo acht hij net als de sociale partners een koppeling van de pensioenleeftijd – na de verhoging tot 66 jaar – aan de levensverwachting onontkoombaar.

Hij verwees naar werkgevers en vakbonden, die proberen onder hoge druk eind dit jaar, begin volgend jaar een nieuw pensioencontract op tafel te leggen. Dat ziet de minister als uitgangspunt voor onderhandelingen voor een breed sociaal akkoord. Want aan het Pensioenakkoord van werkgevers en vakbonden over verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd ,,zitten verschillende haken en ogen”, zei Kamp na afloop.

In een debat in de Tweede Kamer over de financiële problemen van de pensioenfondsen zei Kamp gisteren het onverstandig te vinden om ,,met stoom en kokend water’’ korte termijnmaatregelen te nemen bijvoorbeeld op het gebied van de renteproblematiek om het leed voor pensioenfondsen te verzachten.

Kamerfracties van de gedogende PVV, de oppositionele PvdA en de SP drongen aan op snelle aanpassing van de rekenrente voor de fondsen om mogelijke kortingen op hun pensioenuitkeringen te voorkomen. Door de lage rente en de snel stijgende levensverwachting is een deel van de pensioenfondsen in financiële problemen gekomen.

    • Michèle de Waard