'Chaos bij loket is voorbij'

Het Utrechtse Jongerenloket krijgt forse kritiek in een scriptie van een studente. Maar het gaat nu beter, zegt de wethouder.

De Utrechtse wethouder Rinda den Besten (sociale zaken, PvdA) begrijpt de kritiek van een masterstudente op het functioneren van het Utrechtse Jongerenloket, dat jongeren aan een baan of studie helpt en aan schuldhulpverlening doet. Maar de conclusies zijn volgens Den Besten verouderd. „Het onderzoek is van 2009. Sindsdien hebben we de touwtjes aangetrokken en zitten we jongeren dichter op de huid”, zegt de wethouder in een telefonische reactie.

Volgens de studente sociale wetenschappen, die haar scriptie in de zomer van 2010 afrondde, heerste in 2009 „chaos” bij het Jongerenloket. Criminele jongeren zouden het voor het zeggen hebben en de dienst veel te makkelijk geld aftroggelen. FNV Jong is het met haar eens: de politiek zou een veel te rooskleurig beeld van de Jongerenloketten schetsen.

De scriptie van de studente werd door de Universiteit Utrecht van internet gehaald, op verzoek van ambtenaren van het Jongerenloket die het werkstuk geanonimiseerd wilden hebben, weet de wethouder. Deze week kwam de scriptie bij toeval boven water. Den Besten ontkent dat zij op de hoogte was – niet van de scriptie, noch van de beslissing de scriptie van de site te halen.

Had u als wethouder niet op de hoogte moeten zijn van een scriptie over zo’n gevoelig onderwerp?

„Ik heb hiervan geleerd en heb tegen mijn ambtenaren gezegd dat ik scripties over gevoelige onderwerpen voortaan altijd wil inzien. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor wat er wel en niet op een universiteitssite staat, alleen voor wat er op de gemeentesite staat.”

Maar Utrecht zou toch goed moeten samenwerken met de universiteit, een levensader voor de stad?

„Daarom blijf ik wetenschappelijk onderzoek stimuleren, hoe kritisch de uitkomst ook mag zijn. Tegelijkertijd is het volstrekt normaal dat een scriptie geanonimiseerd wordt.”

U zegt dat de conclusies in de scriptie verouderd zijn. Wat heeft u veranderd bij het Jongerenloket?

„We hebben een ander reïntegratiebureau ingeschakeld [Agens vervangt Fourstar]. We hadden inderdaad problemen met criminele jongeren, die te makkelijk aanspraak maakten op geld. Zoals het in heel Nederland in het begin een zootje was.”

Blijft de vraag: hoe hebben criminelen zo’n stempel kunnen drukken op deze dienstverlening?

„Die groep is veel kleiner is dan vaak gedacht – minder dan 5 procent van het totaal dat aan het loket komt. Nu komen er zo’n twintig jongeren per dag, dat waren er veertig tot zestig. De toeloop was te groot. Er was veel te weinig productiewerk in de aanbieding.”

    • Jaap Bloembergen