Verbod op bonnenquota

Politiekorpsen mogen agenten niet langer verplichten een minimum aantal bekeuringen per jaar uit te schrijven. Dat zou minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) vandaag in een brief aan de korpsbeheerders laten weten. Het kabinet kondigde in het regeerakkoord aan een einde te willen maken aan de bonnenquota. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt dit voorstel, maar vreesde dat Opstelten dit pas zou regelen bij de invoering van de nationale politie. Opstelten zei vandaag dat de bonnenquota hem „een doorn in het oog” zijn.

Officieel bestaan bonnenquota niet. Maar in de praktijk worden agenten door hun leidinggevenden (mede) afgerekend op het aantal bekeuringen dat zij hebben uitgeschreven. Eind september bleek dat agenten in Rotterdam-Rijnmond hierover contracten moeten tekenen. Tot groot ongenoegen van de Kamer, die toenmalig minister van Justitie, CDA’er Hirsch Ballin, ter verantwoording riep. Hij liet weten dat het schrijven van bonnen „geen doel op zich” is, maar wel bij de taken van een agent hoort. Agenten worden niet „opgejaagd” met „enorme aantallen uit te schrijven bonnen”, verzekerde hij.