Rechter komt voor de rechter

Vandaag wordt rechter Hans Westenberg door collega’s gehoord vanwege vermeende belangenverstrengeling in de Chipshol-zaak die hij voorzat. Chipshol-eigenaar beschuldigt hem ook van meineed. Het is de zoveelste deuk in het onfeilbare imago van de rechterlijke macht in Nederland.

pagina 8 en 9