Minder bezoek poppodia

De voorgestelde btw-verhoging bedreigt de popsector. Bezoekers zullen de dure concertkaarten niet kopen. Dat stelt de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) die de resultaten van 54 Nederlandse poppodia in 2009 bekeek.

Een verhoging van de btw van 6 procent naar 19 procent zal direct leiden tot een prijsverhoging van entreekaarten, van minimaal 12 procent. „De btw-verhoging draagt alleen maar bij aan elitevorming”, stelt Berend Schans, directeur van de VNPF.

De VNPF-podia realiseerden in 2009 een gezamenlijke omzet van bijna 95 miljoen euro, 12,5 procent meer dan in 2008 en de hoogste omzet in tien jaar. Mede door de verbouw en nieuwbouw van podia steeg de gemiddelde publiekscapaciteit. Sinds vorig jaar stagneert de belangstelling voor popconcerten door de tegenvallende economie. De podia sloten 2009 af met een negatief resultaat van 2,2 miljoen euro, te wijten aan stijgende kosten: hogere gages van artiesten en hogere huisvestingskosten.

„Poppodia en festivals verdienen al jaren ruim driekwart van de eigen omzet”, zegt Schans. „Artiesten op poppodia worden niet gesubsidieerd. Er wordt door dit kabinet afgerekend met traditionele, in het algemeen zwaarder gesubsidieerde podiumkunsten. Pop wordt in de slipstream daarvan, als ‘bijvangst’, meegetrokken.”