Leers zet zakelijk belang vakantievilla op afstand

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel, CDA) doet afstand van zijn bevoegdheid het bestuur te ontslaan van de stichting die hij oprichtte om zijn zakelijke belang in Bulgarije af te wikkelen. In een verklaring laat Leers weten dat te doen „om iedere schijn van belangenverstrengeling te vermijden”.

Leers reageert op krantenberichten. Onder meer hoogleraar staats- en bestuursrecht Margriet Overkleeft-Verburg van de Erasmus Universiteit Rotterdam concludeerde dat de minister zijn financiële belangen onvoldoende op afstand had gezet. Dat is in strijd met de door voormalig minister-president Balkenende geïntroduceerde ministerscode.

Haar kritiek richt zich op de afwikkeling van de kwestie rond de Bulgaarse vakantievilla, die aanleiding was voor het ontslag van Leers als burgemeester van Maastricht.

Ministers dienen voor hun aantreden financiële en zakelijke belangen af te stoten of op afstand te plaatsen. Twee dagen voordat hij minister werd, richtte Leers de stichting Fiducia Trajectum op. Die behartigt zijn zaken, zoals de claim van 270.000 euro op een Bulgaars bedrijf dat zijn villa niet leverde.

Leers hield in de gekozen constructie de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Hij heeft als enige certificaathouder zeggenschap over het bestuur van de stichting. De ministerscode, in 2002 in een brief aan de Tweede Kamer door Balkenende vastgelegd, bepaalt dat het op afstand zetten van de belangen „zodanig [is] dat tijdens de ambtsperiode hierop geen enkele invloed kan worden uitgeoefend”.

Volgens de voorzitter van de stichting, advocaat L. Deterink, is het ontslaan van het bestuur door Leers „een volstrekt theoretische bevoegdheid, waarvan in de praktijk geen gebruik gemaakt zal worden omdat de vordering reeds is ingediend en er geen verdere actie te verwachten valt”.

Volgens Overkleeft moeten bij Leers heel zware eisen gesteld worden aan het apart zetten van zijn belangen. „Je moet werkelijk voor het maximum gaan. Ook gezien Leers’ portefeuille waarin hij van doen heeft met Bulgarije. Om elke schijn te vermijden, moet tussen Leers en de stichting een betonnen muur worden opgetrokken.