Congres VS maakt haast met wetten

Politieke samenwerking in de VS is na de Congresverkiezingen nog lastiger geworden. Het oude Congres wil daarom snel nog wetsvoorstellen afhandelen.

Een sombere president Barack Obama noemde de uitslag van de Congresverkiezingen gisteren een „lesje in nederigheid”. In de Senaat behouden de Democraten volgens de laatste uitslagen een nipte meerderheid van zeker 52 van de 100 zetels, in het Huis van Afgevaardigden stormen de Republikeinen binnen met zeker 239 zetels op het totaal van 435: twee tegenkrachten in één wetgevend orgaan.

Uitgespeeld is de huidige Democratische meerderheid nog niet. Tussen de verkiezingen en de komst van het nieuwe Congres in januari kan het oude Congres nog snel wetgeving doorvoeren. Mits er voldoende steun voor is. Afhankelijk van het onderwerp is soms ook steun van Republikeinen nodig. Vier lopende kwesties:

Belastingverlaging Bush

Prioriteit voor het Congres is dat de belastingverlagingen van George W. Bush worden verlengd. Maar Obama wil wel bepaalde inkomensgroepen uitsluiten van deze Bush Tax Cuts: huishoudens, waaronder die van alleenstaanden, die respectievelijk meer dan 250.000 en 200.000 dollar per jaar verdienen. De Republikeinen willen de verlagingen permanent en voor iedereen doorvoeren.

Nieuw START-verdrag

Al ruim een half jaar wacht het verdrag voor vermindering van kernwapens voor de lange afstand, dat Obama en de Russische president Medvedev in april tekenden, op ratificatie in de Senaat (en de Russische Doema). Het zogeheten Nieuwe START (Strategic Arms Reduction Treaty) verlaagt het maximale aantal strategische kernkoppen dat de VS en Rusland mogen hebben met 30 procent tot 1.550 stuks. Tweederde van de Senaat (67 stemmen) moet voor stemmen – de regering-Obama gaat het proberen.

Homobeleid in leger

In december komt het Pentagon met een plan om het homobeleid (don’t ask, don’t tell) binnen de strijdkrachten af te schaffen. Obama heeft gezegd dat er tijdens zijn ambtstermijn aan dit beleid een eind moet komen. De Senaat moet dan wel voor januari stemmen. Eerder dit jaar stemde de Senaat tegen afschaffing.

Klimaatwet

De beloofde nieuwe klimaatwet komt er waarschijnlijk niet. Bijna alle Republikeinen verzetten zich tegen beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Obama’s opties om buiten het Congres om maatregelen af te dwingen (via milieuagentschap EPA) zullen de Republikeinen willen blokkeren. Zo zal Obama’s positie bij de internationale onderhandelingen over een nieuw klimaatakkoord verder worden verzwakt.