A'dam staakt hulp zwakke werkzoekende

Amsterdam helpt voortaan alleen nog maar kansrijke mensen met het vinden van werk. Mensen die weinig kans maken op een baan, krijgen geen scholing of werkervaringsplek meer aangeboden.

Dit staat in de plannen die wethouder Andrée van Es (Werk en Inkomen, GroenLinks) vandaag heeft gepresenteerd aan de Amsterdamse gemeenteraad. „Dit is een ingrijpende zwenking, die is afgedwongen door geldgebrek”, zegt Van Es. Amsterdam moet 63 miljoen euro bezuinigen op de hulp bij de ‘reïntegratie’ van werklozen. Daar bovenop komt nog een korting door het Rijk van naar schatting 40 miljoen euro.

De Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen (DWI) heeft 47.000 cliënten. 12.000 van hen komen al niet in aanmerking voor betaalde cursussen, trainingen en werkervaringsplekken, omdat ze kansloos zijn voor een baan. Daar komt nu een groep van ongeveer 10.000 kansarme werklozen bij.

„Die mensen krijgen geen reïntegratietraject meer aangeboden”, zegt Van Es. „Om hen op een andere manier te laten participeren in de samenleving, voer ik overleg met welzijnsorganisaties en stadsdelen.”

Om de groep kansrijke werklozen aan een baan te helpen, gaat Amsterdam zelf een reïntegratiebedrijf opzetten. „Ik ga ook praten met ondernemingen in de regio, want daar zitten de banen”, zegt Van Es.

Supermarktketen Albert Heijn biedt al banen aan leerlingen van het Regionaal Opleidingen Centrum. Van Es wil met meer werkgevers afspraken maken, onder meer over stages en subsidies voor minder productieve werknemers.

Amsterdam is van plan volgend jaar 3.500 mensen aan een baan te helpen, tegen 2.500 in 2009. Dat aantal moet in 2014 zijn opgelopen naar 4.200. „Recente cijfers geven aan dat de werkgelegenheid hier weer wat begint te groeien”, zegt Van Es. „Tussen 2011 en 2015 zullen er naar schatting 180.000 vacatures ontstaan. Niet alleen in de zakelijke dienstverlening, maar ook in de zorg. Dat biedt kansen.”

De gemeente zal veel minder gebruik maken van commerciële reïntegratiebureaus. „Die bieden niet altijd de trajecten waar een individu behoefte aan heeft”, zegt Van Es. „Wij willen meer maatwerk en meer uitgaan van de eigen kracht van mensen.”

Amsterdam wil wel veel meer samenwerken met uitzendbureaus om mensen die zijn klaargestoomd voor werk ook echt aan een baan te helpen.