Waar gaat de Chipsholzaak over?

Jan Poot, directeur van ontwikkelingsbedrijf Chipshol, verwierf sinds 1986 zo’n 600 hectare grond rondom Schiphol, waarop hij een soort luchtvaartstad wilde ontwikkelen. Zijn zakenpartners, onder wie Harry van Andel, wilden de grond doorverkopen voor een snelle winst, Poot niet. Hun conflict eindigde bij de rechter met de vraag wie zeggenschap had over de grond.

Wat heeft oud-rechter Hans Westenberg hiermee te maken?

Rechter Westenberg oordeelde in diverse Chipshol-geschillen, volgens Poot altijd in zijn nadeel. Zo raakte hij in 1996 de zeggenschap over een groot deel van de grond kwijt. Toen een hogere rechter dit vonnis vier jaar later vernietigde, was al 300 hectare verkocht.

En toen?

In 2004 verscheen een boek waarin advocaat Hugo Smit zei dat Westenberg had gebeld met advocaten toen hij de Chipshol-zaak onder zich had. Rechters horen niet over inhoudelijke zaken te bellen. Westenberg ontkende en spande een smaadprocedure tegen Smit aan.

Wie kreeg gelijk?

Het Haagse gerechtshof bepaalde in 2009 in een tussenarrest dat Westenberg met advocaten gebeld had. Dat had hij eerder onder ede ontkend. Daarop ging Westenberg met vervroegd pensioen.

Zaak gesloten?

Nee. Smit startte een procedure tegen Westenberg en eist 2,7 miljoen euro schadevergoeding. Smit stelt dat hij weg moest bij zijn advocatenkantoor omdat Westenberg hem reputatieschade had bezorgd. Los hiervan deed Poot aangifte tegen Westenberg wegens meineed. De rijksrecherche begon onderzoek naar meineed, valsheid in geschrifte en strafbare belangenverstrengeling.

Belangenverstrengeling?

In 2007 ontving Jan Poot een anonieme brief die suggereerde dat Westenberg opzettelijk negatief over Chipshol had geoordeeld. Westenberg zou gevraagd zijn de zaak te behandelen door vriend en collega-rechter Pieter Kalbfleisch (tegenwoordig voorzitter van concurrentiebewaker NMa), die óók goed bevriend zou zijn geweest met Harry van Andel, de zakenpartner met wie Poot ruzie kreeg. Volgens de brief zou Van Andel aan Kalbfleisch hebben gevraagd of die niet iets kon regelen in de juridische strijd met Poot.

Wat gebeurt er morgen?

Chipshol-eigenaar Jan Poot heeft in april van de rechtbank in Utrecht toestemming gekregen om getuigenverhoren te houden om te kunnen onderzoeken of er bij Chipshol sprake is geweest van belangenverstrengeling. De rechtbank Utrecht verwees in die beschikking ook naar de anonieme brief over belangenverstrengeling. Morgen is oud-rechter Westenberg de eerste die gehoord wordt. Ook NMa-topman Kalbfleisch moet getuigen, net als Ernst Numann, lid van de Hoge Raad en Bert van Delden, oud-president van de Haagse rechtbank en oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.

De zittingen zijn openbaar.