KNMG: klager vs dr. Frank niet-ontvankelijk

In NRC Handelsblad van 21 oktober werd de suggestie gewekt dat door de KNMG een inhoudelijke beoordeling van dr. Franks publiciteitscampagne heeft plaatsgevonden. Dat is is niet juist: de KNMG verklaarde de klager niet-ontvankelijk. Anders dan in het desbetreffende bericht vermeld werd, was niet de Vereniging tegen de Kwakzalverij de klager, maar ondergetekende, lid van de KNMG. Ik heb tegen het besluit van de KNMG-tuchtraad bezwaar aangetekend, omdat ik van mening ben dat KNMG-leden elkaar op de gedragsregels voor artsen moeten kunnen aanspreken, ook als de vermeende misdraging van een bepaald KNMG-lid geen schade aan de positie van een klagend medelid heeft opgeleverd. Deze laatste overweging leidde tot de niet-ontvankelijkheidsverklaring.

Dr. C.N.M.Renckens

Vrouwenarts, Hoorn

    • Dr. C.N.M. Renckens