Kind staat niet voorop bij opvang door Catalpa

Hoe hard en zakelijk Catalpa te werk gaat (NRC Handelsblad, 30 oktober) heb ik aan den lijve ondervonden in 2008. Catalpa wijzigde toen de openingsuren van de opvang en wilde deze vervolgens volledig in rekening brengen. Met een beroep op mijn contract waarin het aantal te factureren uren gespecificeerd stond voor de duur van de opvang (tot het 4e levensjaar), heb ik bezwaar gemaakt tegen deze wijziging en een klacht ingediend bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Nog voordat de commissie tot een oordeel was gekomen, heeft Catalpa mij voor het blok het gezet dat ik een ander contract moest tekenen met gewijzigde voorwaarden. Zo niet dan zou de opvang van mijn kind beëindigd worden. Hoezo staan de belangen van het kind voorop? Als ouder kun je geen kant op wegens gebrek aan capaciteit en daarmee alternatief. Noodgedwongen ben ik akkoord gegaan.

De klachtencommissie heeft later bij de behandeling van de klacht mijn bezwaren gegrond verklaard en Catalpa om haar gedrag berispt.

Wouter van Aerle

Naarden

    • Wouter van Aerle