Kamer wíl helemaal niet af van invloed Beatrix

De stelling van de voorzitter van het Nieuw Republikeins Genootschap (Opiniepagina, 29 oktober) dat de burgers de invloed van de koningin in de politiek willen beperken, wordt in ieder geval niet gedeeld door hun democratisch gekozen vertegenwoordigers, de Tweede Kamer. Deze heeft immers al sinds 1971 (motie-Kolfschoten) de mogelijkheid direct na de verkiezingen aan te geven in welke richting de (in)formatie van een nieuw kabinet moet gaan.

Dat de Kamer dat in bijna veertig jaar nog steeds niet heeft willen of kunnen doen, vormt het beste bewijs dat de politici zelf nog steeds van mening zijn dat de bemoeienis van de koningin een meerwaarde heeft. Natuurlijk heeft de heer Maessen gelijk als hij stelt dat het huidige systeem niet transparant en onvoldoende democratisch is. Maar de ordening van een samenleving kan niet alleen op basis van rechtlijnige principes en de ratio worden gebaseerd. Politiek is immers niet alleen een kwestie van macht maar ook van emoties.

Voor een zinvolle discussie over een aangepaste taak van onze toekomstige koning is het daarom niet genoeg om te wijzen op de tekortkomingen van het huidige stelsel, maar zullen ook de voordelen van de huidige werkwijze in beschouwing moeten worden genomen. En daar behoren ook de irrationele elementen bij die in de loop der tijd hun nut hebben bewezen.

Joost Dirkzwager

Zoetermeer

    • Joost Dirkzwager