Kabinet: militaire missie Afghanistan

Het kabinet overweegt een gecombineerde militaire- en politiemissie voor Afghanistan van in totaal 500 tot 550 man. Achter de schermen probeert de coalitie bij de oppositie voldoende steun te vinden voor dit idee. Voor een meerderheid is het minderheidskabinet van VVD en CDA afhankelijk van andere partijen. Gedoogpartner PVV voelt niets voor een nieuwe missie. In de formatie is afgesproken dat de PVV over dit onderwerp een afwijkend standpunt in mag nemen.

Het aanknopingspunt voor het kabinet is een motie van GroenLinks en D66 die dit voorjaar werd aangenomen. Hierin werd gevraagd om een trainingsmissie voor de Afghaanse politie.

Het probleem is dat agenten vaak ook deels militaire activiteiten verrichten. Volgens het jongste voorstel dat in Den Haag circuleert bestaat het hart van de missie uit in totaal 50 trainers: tien man die agenten gaan opleiden in het kader van een bestaand programma van de Europese Unie, terwijl veertig man beschikbaar worden gesteld voor trainingsactiviteiten van de NAVO. Om deze opleiders te beschermen zijn 250 tot 300 militairen nodig.

Daarnaast wil het kabinet de vier Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen die nu nog in Afghanistan gestationeerd zijn daar houden. Het gaat hierbij om 120 man. Tenslotte streeft het kabinet er naar zo’n tachtig man bij de verschillende commandocentra in Afghanistan onder te brengen.

Belangrijk voor voldoende politieke steun is de exacte inhoud van de missie. GroenLinks wil zo min mogelijk directe militaire betrokkenheid en zodoende het accent leggen op EU-activiteiten. Voor het kabinet is het daarentegen vanwege buitenlands politieke overwegingen van belang dat Nederland nog een rol van enigerlei betekeniskan spelen binnen de NAVO. De PvdA staat zeer aarzelend tegenover nieuwe Nederlandse betrokkenheid in Afghanistan. Het verlengen van de Nederlandse missie in Uruzgan leidde begin dit jaar tot een kabinetscrisis.