Fiscus moet fors gaan inkrimpen

De Belastingdienst moet vanaf 2015 jaarlijks 400 miljoen euro besparen, circa eenzesde van het huidige budget. Een reductie van het aantal werknemers is daardoor onvermijdelijk, volgens directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst. In een interne brief aan het personeel zinspeelt hij erop dat er 5.000 arbeidsplaatsen bij de fiscus gaan verdwijnen. Dat zou niet via natuurlijk verloop te realiseren zijn, gedwongen ontslagen lijken onvermijdelijk. Veld zal „alles uit de kast halen om gedwongen mobiliteit te voorkomen”, zo blijkt uit een mededeling van de directeur-generaal aan het personeel op het interne net van de Belastingdienst. (NRC)