Beschermde status in wet verdwijnt

Ambtenaren verliezen hun speciale ontslagbescherming. Hun rechtspositie wordt per 1 januari 2015 gelijkgetrokken met die van gewone werknemers.

Dat beogen CDA en D66 in een gezamenlijk wetsvoorstel dat vanmiddag wordt ingediend en dat naar verwachting steun heeft van een meerderheid in de Tweede Kamer. Ook het nieuwe kabinet is er voorstander van om het ambtenarenrecht gelijk te trekken met het arbeidsrecht.

Het initiatiefwetsvoorstel van de parlementariërs Eddy van Hijum (CDA) en Fatma Koser Kaya (D66) komt aan de vooravond van een grote sanering van het ambtenarenapparaat. Om de geraamde bezuinigingen te realiseren moeten volgens het CPB in de komende kabinetsperiode circa 100.000 banen worden geschrapt.

Ambtenaren hebben ooit een speciale status gekregen om hen te beschermen tegen politieke willekeur. De gedachte hierachter is dat zij ongelijkwaardig zijn bij het aangaan van een contract met de overheid. Volgens Koser Kaya en Van Hijum is de rechtspositie van ambtenaren nu goed geregeld. De argumenten om de bijzondere positie van ambtenaren te verdedigen, zijn achterhaald.