Zonder ballet geen streetdance

opinext@nrc.nl

Ter aanvulling op het artikel van Bas Heijne (Opinie, 28 oktober) over de ‘kunsthaat’ waar de kunstsector zich mee geconfronteerd ziet, nog een artistieke overweging. Musical is ontstaan vanuit opera en operette, popmuziek vanuit de klassieke muziek, reclame en videoclips vanuit beeldende kunst en film, streetdance vanuit ballet , soaps vanuit traditioneel toneel, enzovoorts. Dat gebeurt uiteraard met andere middelen, maar kunst met een kleine k (voor een groter publiek) is altijd schatplichtig aan kunst met een grote K, anders ontstaat het niet. Het één kan dus niet zonder het andere.

Willem van Manen

Amsterdam

    • Willem van Manen