Rijk schrapt subsidie Terre des Hommes

Terre des Hommes, een hulpinstelling voor kinderen in de derde wereld, krijgt niet langer overheidssubsidie. Hetzelfde geldt voor Health Action International en Connect International.

De projectvoorstellen van de drie voldoen volgens staatssecretaris Ben Knapen (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) niet aan de criteria voor een bijdrage uit zijn begroting. Dat heeft hij gisteren bekendgemaakt.

Negentien samenwerkingsverbanden van in totaal 67 hulporganisaties kunnen de komende vijf jaar nog wel rekenen op subsidie. Zij krijgen 2,1 miljard euro, 425 miljoen per jaar. Eerder werd al bekend dat een organisatie als het Aidsfonds niet langer op subsidie kon rekenen voor projecten in ontwikkelingslanden.

Terre des Hommes had met het Liliane Fonds en Kinderpostzegels Nederland 68 miljoen euro gevraagd voor de komende vijf jaar. Tot nog toe ontving Terre des Hommes jaarlijks 8 miljoen euro subsidie, zo’n 30 procent van zijn inkomsten.

Het meeste geld van Ontwikkelingssamenwerking gaat naar een alliantie met Oxfam Novib aan het hoofd. Zij krijgt de komende vijf jaar 421 miljoen euro. Tweede is een door Cordaid geleide alliantie, die 402 miljoen krijgt tot 2016.

Volgens Knapen zijn de voorstellen van de allianties getoetst op kwaliteit. „Voor elke aanvraag golden dezelfde criteria, en zowel kleine als grote organisaties zijn door de selectie gekomen.”

De PVV heeft gisteren direct bezwaar aangetekend tegen de subsidie voor Oxfam Novib. Volgens Tweede Kamerlid Johan Driessen moet de subsidiekraan voor deze organisatie „voor eens en voor altijd helemaal dicht”. Oxfam Novib ondersteunt volgens de PVV de anti-Israëlbeweging en het proces tegen PVV-leider Wilders. Oxfam Novib-directeur Farah Karimi ontkent dat. Zij heeft de PVV uitgenodigd te komen bekijken waar het geld naartoe gaat.

Met het toekennen van de overheidsbijdragen is een voorlopig einde gekomen aan de hervorming van het subsidiestelsel. Doel daarvan was de versnippering van de hulp een halt toe te roepen.