opinext@nrc.nl

opinext@nrc.nl

De academische gemeenschap is bij uitstek de plek waar verschillende meningen en een constructief debat aanwezig mogen en zelfs moeten zijn. Daarvoor is vereist dat de universiteit een medium heeft waar een onafhankelijke redactie onafhankelijke nieuwsgaring, opinie en debat tot stand brengt. In Wageningen en Utrecht is daar al een einde aan gemaakt. Het lijkt erop dat de Radboud Universiteit Nijmegen het volgende slachtoffer is. Wij roepen het College van Bestuur nadrukkelijk op dat niet te doen.

De communicatieafdeling van de universiteit wil nieuwssite Voxlog vervangen door een nieuwsplatform met zowel nieuws als andere informatie. Het papieren Vox Magazine zal in een lagere frequentie verschijnen en dientengevolge niet langer nieuws brengen, maar zich meer richten op achtergronden. Bovendien wordt de redactie ondergebracht bij de afdeling interne communicatie en verliest daarmee haar onafhankelijkheid. Dit alles was reden voor de leden van de redactieraad om een signaal af te geven en begin oktober unaniem haar zetels op te geven.

Wij zijn trots op de Radboud Universiteit, omdat zij een onafhankelijk nieuwsmedium heeft. Wij hopen dat dat in stand wordt gehouden, want een kritische stem en onafhankelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om belangenverstrengeling en (de schijn van) inmenging van bovenaf te voorkomen verzoeken wij het College van Bestuur dringend de voorgestelde maatregelen opnieuw in overweging te nemen en de onafhankelijkheid van de redactie, het blad en de website vast te leggen.

Redactie van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad

De brief is mede-ondertekend door o.a. prof. dr. P.J.A.N. Rietbergen, drs. Leon Wecke, prof. dr. R.A.M. Aerts, prof. mr. A.B. Terlouw, Rob Jetten (D66-fractievoorzitter Nijmegen) en Jasper van Dijk (Tweede Kamerlid SP)

    • van het Algemeen Nijmeegs Studentenblad