Onderzoek declaraties INHolland

De Inspectie van het Onderwijs begint een onderzoek naar de declaraties van het college van bestuur van de hogeschool INHolland. Dat zegt het ministerie van Onderwijs in antwoord op vragen van deze krant.

NRC Handelsblad heeft twee weken geleden een verzoek tot inzage van de declaraties ingediend bij INHolland, met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). INHolland heeft dit verzoek afgewezen, omdat het een bijzondere, christelijke, school is. Volgens het ministerie vallen de declaraties om die reden inderdaad niet onder de WOB.

INHolland meldde zich naar aanleiding van het verzoek van deze krant bij het ministerie. Na overleg is nu besloten de Onderwijsinspectie een vooronderzoek te laten doen naar de rechtmatigheid van de declaraties van de leden van het college van bestuur. „Als blijkt dat rijksgeld ondoelmatig is gebruikt, zal in elk geval worden ingehouden op de rijksbekostiging”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs.

INHolland kwam deze zomer in het nieuws toen bekend werd dat studenten van de opleiding media & entertainment management van de hogeschool op onreglementaire wijze aan een diploma waren geholpen. Uit onderzoek van de commissie-Leers werd duidelijk dat bij de opleiding „een fraudegevoelige situatie” bestond. In de nasleep van de affaire trad Geert Dales terug als voorzitter van het college van bestuur van INHolland. Het boterde niet tussen hem en de overige collegeleden.

    • Bart Funnekotter