Geen subsidie hulpfonds

Terre des Hommes, een hulporganisatie voor kinderen in de derde wereld, krijgt niet langer overheidssubsidie. Hetzelfde geldt voor Health Action International en Connect International. De projectvoorstellen van de drie organisaties voldoen onvoldoende aan de criteria om voor een bijdrage uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking in aanmerking te komen. Staatssecretaris Ben Knapen (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) heeft dit gisteren bekendgemaakt.

Negentien samenwerkingsverbanden van in totaal 67 hulporganisaties kunnen de komende vijf jaar nog wel rekenen op een subsidie van in totaal 2,1 miljard euro, oftewel 425 miljoen per jaar. In een eerder stadium was al bekend geworden dat een organisatie als het Aidsfonds niet langer op subsidie kon rekenen voor projecten in ontwikkelingslanden.

De grootste ontvanger van geld uit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking is de alliantie met Oxfam Novib als hoofdaannemer. De komende vijf jaar kan dit samenwerkingsverband in totaal 421 miljoen euro tegemoet zien. Goede tweede is de door hulporganisatie Cordaid geleide alliantie die tot en met 2015 in totaal 402 miljoen euro krijgt.

Terre des Hommes, dat zegt door de maatregel 8 miljoen euro mis te lopen, kwam twee punten tekort op een totaal van 60 punten. De organisatie had samen met het Liliane Fonds en Kinderpostzegels Nederland een alliantie gevormd in een poging subsidie te blijven ontvangen. Volgens staatssecretaris Knapen zijn de voorstellen van de allianties getoetst op kwaliteit. „Voor elke aanvraag golden dezelfde criteria en zowel kleine als grote organisaties zijn door de selectie gekomen.”

De PVV heeft gisteren direct bezwaar aangetekend tegen de hulp voor Oxfam Novib. Volgens PVV-Kamerlid Johan Driessen moet de subsidiekraan voor deze organisatie „voor eens en voor altijd helemaal dicht”. Oxfam Novib ondersteunt volgens de PVV de anti-Israël beweging en het proces tegen Geert Wilders. Directeur Farah Karimi van Oxfam Novib ontkent de beschuldigingen. Zij heeft de partij uitgenodigd om te kijken waar het geld wel naar toe gaat.

Met het toekennen van de overheidsbijdragen is een voorlopig einde gekomen aan de hervorming van het subsidiestelsel, enkele jaren geleden ingezet door toenmalig minister Bert Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking. Doel daarvan was de versnippering van wat Koenders de ‘hulpindustrie’ noemde een halt toe te roepen. De aanvragen van de in totaal 23 allianties zijn door een onafhankelijke commissie onder leiding van oud-minister en ex-burgemeester Wim Deetman van Den Haag onderzocht. Eén subsidieaanvraag wordt nog beoordeeld.

    • Mark Kranenburg