Fiscus moet fors inkrimpen

De Belastingdienst moet vanaf 2015 jaarlijks 400 miljoen euro besparen, circa een zesde van het huidige budget. Een reductie van het aantal werknemers is daardoor onvermijdelijk, volgens directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst. In een interne brief aan het personeel zinspeelt hij erop dat er 5.000 arbeidsplaatsen bij de fiscus verdwijnen. Dat zou niet via natuurlijk verloop te realiseren zijn, gedwongen ontslagen lijken dus onvermijdelijk. Veld zal „alles uit de kast halen om gedwongen mobiliteit te voorkomen”, zo blijkt uit een mededeling van de directeur-generaal aan het personeel op het interne net van de Belastingdienst. „We redden het niet alleen met efficiënter werken.”

Veld bepleit in zijn toespraak voor het eigen personeel een hervorming van het belastingstelsel. Door eenvoudiger wetten en regels rond belastingen en premies kan de dienst met minder mensen werken. Dat streven wordt gedeeld in de Kamer. Een meerderheid wil dat de belastingwet wordt hervormd en vereenvoudigd, zo bleek gisteren bij een debat over het belastingplan voor 2011.

Staatssecretaris Weekers (Belastingen, VVD) was terughoudend. „Ik ben een groot voorstander van vereenvoudiging van belastingen, maar er is geen geld voor belastingverlichting”, zei hij na het overleg in de Tweede Kamer. „Als je nu een belasting afschaft, bijvoorbeeld op verpakkingen, moeten daar wel andere belastinginkomsten tegenover staan.”

D66 stelde voor om als overheid niet meer schulden maar bezitsvorming fiscaal te stimuleren. Aan een eerder voorstel hierover van Jan Kees de Jager (CDA), inmiddels minister van Financiën, wordt nog steeds gewerkt.

In het debat stelde de PVV dat alle leden van het Koninklijk Huis successierecht moeten betalen. Op Prinsjesdag had het vorige kabinet al bekendgemaakt dat dit voor het Koninklijk Huis zou gelden. Alleen voor de koningin en haar opvolger werd een uitzondering gemaakt. „Dit is een subjectieve vrijstelling op grond van afkomst’, zei PVV-Kamerlid Van Vliet. De SP is het hiermee eens. Weekers moet nog op dit voorstel reageren.