Y

Gerrit Achterberg FOTO: Stokvis

De voorlaatste letter uit het alfabet is de tweede letter van het romanoeuvre van Harry Mulisch. De latere ‘Homerus van de Lage Landen’ begon het met de Reina Prinsen Geerligsprijs 1951 bekroonde archibald strohalm met een motto dat afkomstig was uit het klassieke gedicht ‘Werkster’ (1949) van Gerrit Achterberg: ‘Symbolen worden tot cymbalen in de ure des doods.’