Opinie@nrc.nl Artikelen en brieven van lezers

Opinieartikelen zijn welkom, liefst over actuele gebeurtenissen. Lengte maximaal 800 woorden. Reacties ontvangen wij liever als ingezonden brief (250 woorden). Vermeld naam, adres en, indien van toepassing, titels en functies.