OCTAVITEIT

Het door Harry Mulisch in zijn filosofische studie De compositie van de wereld (1980) uitgewerkte concept van de octaviteit ziet zowel de ontwikkeling van een individueel mensenleven als de geschiedenis van de mensheid als geheel als een opeenvolging van fasen waarin eerst een basis wordt afgebroken en vervolgens iets nieuws wordt opgebouwd. In schijnbare tegenspraak met het begrip octaviteit gaat het om zeven fasen: basis, masker, descendentie, knoop, destinatie, horizon en apex. Mulisch laat de mogelijkheid open dat daarna een nieuwe ontwikkeling begint. Zie ook LUCIFERS.