nrc.nl/ economie

De Portugese regering heeft onder druk van Europa overeenstemming bereikt over de begroting voor 2011