Kunst staat gewoon op internet, fijn!

De nieuwe staatssecretaris van Cultuur, Zijlstra (VVD), deed in zijn argumentatie om de ontwikkeling van een Nationaal Historisch Museum stop te zetten een opmerkelijke suggestie. Het kwam erop neer dat een gebouw met een collectie eigenlijk niet meer van deze tijd is. Presentatie van informatie en materialen is ook mogelijk via een reizende expositie en de sociale media.

Dat belooft wat voor de komende jaren. We sluiten de musea want elk kunstwerk is ook via internet te presenteren en te bekijken. Na het maken van een digitale opname is vernietiging mogelijk en dat bespaart ook de kosten van opslag, beheer en verzekering. Waarom nog het Rijksmuseum in stand houden want overal ter wereld is de Nachtwacht te bekijken? Bibliotheken zijn overbodig geworden als ook alle boeken via internet te lezen zijn. Een prima aanzet voor een nieuw cultuurbeleid.

Natuurlijk kun je er begrip voor hebben dat een nieuwe investering op dit moment beter niet kan geschieden. De onderbouwing en verdediging van dit besluit is echter onzinnig en doet het ergste vrezen van dit kabinet, ook op dit terrein.

Ad van der Waals

Leiden

    • Ad van der Waals