Kamervragen over kwaliteit kinderopvang

De marktwerking die vijf jaar geleden in de kinderopvang is geïntroduceerd, schaadt de kwaliteit. Dit zeggen de fracties van PvdA, SP, GroenLinks en D66 in de Tweede Kamer in reactie op een publicatie in NRC Handelsblad. D66 stelt schriftelijke vragen aan minister Kamp (sociale zaken, VVD) die sinds kort de kinderopvang onder zijn hoede heeft.

Uit een rondgang bleek dat commerciële kinderopvangorganisaties bezuinigen op personeel. Daardoor staan er soms te weinig leidsters per groep, hetgeen verboden is. Gemeenten handhaven vaak niet als ggd-inspecteurs tekortkomingen constateren. Ouders hebben weinig te kiezen omdat in veel steden wachtlijsten bestaan voor crèches. Van marktwerking is dus geen sprake.