IRONIE

Gerard (Kornelis van het) Reve. Burgerschrijver met een glas rode wijn in de wei met een koe in het Friese Greonterp. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Nederland. Greonterp,Friesland 1969 ©Vincent Mentzel 2006

In 1972, op het hoogtepunt van de controverse tussen Gerard Reve en Harry Mulisch, publiceerde Mulisch in Vrij Nederland het artikel ‘Het ironische van de ironie – Over het geval G .K. van het Reve’, dat later apart als boekje werd gepubliceerd. Mulisch vindt dat Reve zich achter zijn ironie verschuilt wanneer hij schrijft dat Surinamers en Antillianen op de tjoeki tjoeki stoomboot naar Takki Takki Oerwoud moeten. ‘Wie ironisch spreekt, zegt het tegendeel van wat hij meent, maar zodanig, dat een ander dat doorziet. Van het Reve zegt wat hij meent, maar zodanig dat de ander dat niet doorziet en denkt nog steeds met ironie te doen te hebben.’