GEDICHTEN

De poëzie van Harry Mulisch is maar een klein onderdeel van zijn oeuvre, maar omvat toch ruim 250 bladzijden.

Ongerijmdheden 11

Dat komt gewoon doordat zijn vader eens.

gewoon omdat zijn vader in zijn jeugd.

doordat zijn vader in zijn jeugd gewoon.

gewoon al in zijn jeugd zijn vader toen.

omdat zijn vader ooit eens tegen hem.

ooit gewoon eens in zijn jeugd hem tegen.

dat komt gewoon doordat zijn vader ooit.

gewoon hem in zijn jeugd toen al eens.

ooit eens tegen hem en nooit zijn moeder.

nooit zijn moeder in zijn jeugd zijn vader.

gewoon toen tegen hem zijn moeder ooit.

nooit eens in zijn jeugd gewoon ooit vader.