BRIEVEN

‘Het schrijven van brieven kost me de grootste moeite’, zei Harry Mulisch in 1978 tegen Jan Brokken en in het tweede deel van zijn leven heeft hij ze dan ook nog maar amper geschreven. Hij kreeg ze nog wel, zoals de open brief van premier Jan Peter Balkenende die Mulisch in 2006 vroeg waarom de intellectuelen toch zo stil waren. Na de dood van Theo van Gogh had Mulisch in kleine kring al gezegd waarom hij het publieke debat nu liever meed: ‘Ik kijk wel uit. Voor je het weet word je vermoord.’