Nederland is eerste tolweg A27 rijker

Op de dubbeldeksvariant van de A27, de nieuwe supersnelweg, moet je in de toekomst tol gaan betalen. Ook de A15 bij Arnhem is aangewezen als tolweg, zo meldt bouwvakblad Cobouw. Een alternatief voor de kilometerheffing, die is gesneuveld onder Kabinet Rutte? 

Rijkswaterstaat geeft met het aanwijzen van de tolwegen uitvoering aan de plannen van het nieuwe kabinet. Minister Schultz zal begin volgend jaar nieuwe plannen voor publiek private samenwerking toelichten in de Tweede Kamer. Rijkswaterstaat rekent nu alvast de meest kansrijke projecten door.
Na het schrappen van de kilometerheffing, zoekt het kabinet Rutte naar alternatieven om de infrastructuur te financieren. Ondanks de forse bezuinigingen trekt de regering de komende vier jaar wel 500 miljoen euro uit voor uitbreiding van het wegennet.

De nieuwe supersnelwegen moeten worden betaald door investeringen van bijvoorbeeld pensioenfondsen en tolheffing. Verder kunnen gemeenten en provincies eerder van start gaan met bouwprojecten wanneer zij de voorfinanciering regelen.

Waar in de toekomst mogelijk tol betalen?

-
 Dubbeldeksvariant A27
- A15
- Oeververbinding Rotterdam

    • Marije Willems